Refundacja leczenia stomatologicznego

Pacjenci ubezpieczeni w niemieckich kasach chorych

Celem naszej działalności jest pomoc pacjentom ubezpieczonym w niemieckich kasach chorych w otrzymaniu zwrotu kosztów za leczenie zębów u dowolnego stomatologa w Polsce.

Wielu pacjentów pracuje w Niemczech lub otrzymuje niemiecką emeryturę i posiada niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Zakres tego ubezpieczenia umożliwia pełną lub częściową refundacje wielu zabiegów stomatologicznych.

Z uwagi na niższe ceny zabiegów stomatologicznych, możliwość leczenia zębów w Polsce stanowi dla pacjentów ubezpieczonych w Niemczech bardzo atrakcyjną alternatywę. Dla polskojęzycznych pacjentów również łatwość konsultacji po polsku jest bardzo istotna. A za leczenie przez dentystów w Polsce niemieckie kasy chorych zwracają równowartość, jaką pacjent otrzymałby za zabiegi wykonane przez stomatologów w Niemczech. W przypadku protetyki stomatologicznej – koron, mostów czy protez – oszczędności w porównaniu z kosztami, które pacjent poniósłby w Niemczech, mogą sięgnąć 60% – 70 %. Uwzględniając zwrot kosztów leczenia przez niemieckie kasy chorych, w zależności od zakresu i rodzaju leczenia, udział własny może być zredukowany nawet o 100% tzn. pacjent otrzymuje całkowity zwrot kosztów za leczenie stomatologiczne w Polsce.

Wniosek o refundacje kosztów (tzw. Heil- und Kostenplan) powinien być złożony do niemieckiej kasy chorych jeszcze przed rozpoczęciem leczenia protetycznego. Złożenie wniosku po rozpoczętym lub zakończonym leczeniu protetycznym może skutkować redukcją lub nawet całkowitą odmową przez kasę zwrotu kosztów.

Często pacjenci posiadający niemieckie ubezpieczenie zdrowotne mają w Polsce swoich zaufanych dentystów, którym chcieliby powierzyć swoje leczenie zębów. Zazwyczaj jednak ci stomatolodzy nie mają doświadczenia we właściwym (według niemieckich standardów), przygotowywaniu niezbędnych planów i wniosków o zwrot kosztów w kasach chorych, co dla pacjenta kończy się odmową refundacji.

W takiej sytuacji możemy zaoferować naszą pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych przez niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Jak możemy pomóc?

Przez wiele lat, na bazie doświadczenia zawodowego z Niemiec, leczyliśmy w naszej klinice dentystycznej we Wrocławiu pacjentów z niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym. Wystawialiśmy im szczegółowe rachunki za wykonane zabiegi stomatologiczne w jezyku niemieckim oraz przygotowywaliśmy dla nich plany leczenia protetycznego i wnioski o zwrot kosztów z ich kas chorych (Krankenkasse) czy ubezpieczalni (Krankenversicherung) m.in. Techniker Krankenkasse (TK), AOK, Barmer, DAK, IKK i wiele innych.
Z uwagi na przejście na emeryturę zaprzestaliśmy aktywnego wykonywania zawodu dentysty, ale za niewielką opłatą możemy pomóc polskim pacjentom ubezpieczonym w Niemczech i ich stomatologom w całej Polsce w przygotowaniu niezbędnych planów leczenia protetycznego i wniosków o refundacje kosztów według standardów niemieckich – szczegóły.

Objaśnienie
Leczenie kanałowe

Korzysci dla pacjentów

Koszty leczenia zachowawczego zębów (np. wypełnienia) zwracają niemieckie kasy chorych na podstawie rachunku lekarza stomatologa w wysokości nie większej niż niemieckie stawki. W interesie pacjenta (zwrot możliwie dużej części poniesionych kosztów leczenia)  jest prawidłowe i kompletne rozliczenie wykonanych zabiegów  stomatologicznych według niemieckich świadczeń.
Natomiast refundacja kosztów za protetykę (np. korony, mosty czy protezy) powinna być wnioskowana w formie specjalnego planu (tzw. Heil– und Kostenplan) jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Bez wcześniejszej pisemnej akceptacji kasa chorych może odmówić refundacji!
Pomagamy w przygotowaniu wniosków do niemieckich kas chorych o zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w Polsce.
Korzystając z naszej usługi pacjent może wybrać sobie dowolnego dentystę, do którego ma zaufanie lub który zaoferuje mu najkorzystniejszą cenę, wiedząc, że niezależnie od wyboru, otrzyma od swojego niemieckiego ubezpieczenia przysługującą dotację.

Typowa procedura dla pacjenta z niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym

1. Pacjent zgłasza się do swojego lekarza dentysty, który przeprowadza badanie, proponuje sposób leczenia protetycznego i określa jego całkowite koszty. Alternatywnie, pacjentom ubezpieczonym w Niemczech, bez własnych prefererencji wyboru lekarza, możemy polecić we Wrocławiu cenowo atrakcyjną klinikę stomatologiczną.

2. Kolejnym krokiem przed podjęciem leczenia jest przygotowanie  właściwego niemieckiego planu leczenia i kosztów (tzw. „Heil- und Kostenplan”), zawierającego wniosek o refundowane świadczenia. To jest kluczowa czynność do otrzymania refundacji i my oferujemy pomoc w prawidłowym przygotowaniu planu leczenia według wymaganych niemieckich standardów – szczegóły.

3. Pacjent przedkłada plan leczenia protetycznego do akceptacji swojej niemieckiej kasie chorych.

4. Kasa chorych sprawdza „Heil- und Kostenplan” pod względem formalnym  i albo poprawnie przygotowany plan i wnioskowaną w nim refundację kosztów zatwierdza najczęściej od razu lub niekiedy kieruje najpierw pacjenta do rzeczoznawcy, który może odrzucić lub zmienić część wnioskowanych świadczeń co prowadzi do korektur w planie leczenia.

5. Po ostatecznym pisemnym zaakceptowaniu przez niemieckie ubezpieczenie zdrowotne refundowanych świadczeń pacjent wykonuje i opłaca leczenie u swojego lekarza stomatologa.

6. Po zakończeniu leczenia pacjent przedstawia w kasie chorych rozliczenie od swojego lekarza dentysty (tu też oferujemy pomoc w prawidłowym przygotowaniu formularza). Na podstawie tego rozliczenia pacjent otrzymuje wcześniej zatwierdzoną kwotę refundacji.

Zwrot kosztów leczenia

Pomoc w przygotowaniu niemieckiego planu leczenia i wniosku o refundacje

Telefon

T. +48 516 164 639

E-Mail

info@stomatologia-wroclaw.com

Dane osobowe

Polityka prywatności

WhatsApp
Wiadomość.