Niemiecki plan leczenia

Wniosek o refundacje leczenia protetycznego

Około 90% wszystkich mieszkających lub pracujących w Niemczech jest ubezpieczonych w państwowych kasach chorych (tzw. „gesetzliche Krankenkasse”). Niemieckie państwowe kasy chorych refundują leczenie protetyczne według ściśle określonych zasad.
Podstawą wniosku o refundacje zabiegów protetycznych z niemieckiej kasy chorych jest plan leczenia i kosztów – tzw. „Heil- und Kostenplan” – przygotowany według niemieckich standardów. Dentysta wpisuje do tego planu, jakich jest stan uzębienia pacjenta, jakie są przewidziane świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego i jaka terapia jest zaplanowana.

Niezależnie od tego czy leczenie protetyczne ma być przeprowadzone w Niemczech czy w Polsce, to aby otrzymać za nie zwrot kosztów należy przed  rozpoczęciem leczenia  złożyć wniosek o akceptację planu leczenia w niemieckiej kasie chorych pacjenta. Kasa chorych może odrzucić wniosek ze wzgledów formalnych, jesli np. brakuje w nim istotnych informacji lub plan leczenia został nieprawidłowo wypełniony (w sposób odbiegajacy od niemieckich standardów).

Jeżeli plan został przygotowany właściwie to kasa chorych może zaakceptować „Heil- und Kostenplan” od razu lub wysłać najpierw pacjenta do niemieckiego rzeczoznawcy w celu badania kontrolnego uzębienia i sprawdzenia celowości planowanego leczenia pod kątem  wnioskowanych świadczeń ubezpieczeniowych.
Dopiero po pisemnej akceptacji planu leczenia i potwierdzenia kwoty refundacji przez niemieckie ubezpieczenie można wykonać leczenie protetyczne bez ryzyka utraty dopłaty.

Plan

Formularz planu leczenia protetycznego

Formularz, na podstawie którego pacjenci wnioskują o refundację u niemieckich kas chorych, zawiera przegląd jamy ustnej pacjenta, propozycję standardowego i planowanego planu leczenia protetycznego, wnioskowane świadczenia i szacunkowy kosztorys.

W przeznaczonych do tego celu polach formularza umieszcza się specjalne symbole odpowiadające w/w informacjom .

Wypełniony i podpisany przez lekarza plan leczenia jest wysyłany do kasy chorych pacjenta, w celu zatwierdzenia refundacji.

Kasa chorych sprawdza prawidłowość planu pod względem formalnym i albo go zatwierdza od razu albo włącza do decyzji swojego rzeczoznawcę do sprawdzenia prawidlowosci opisu stanu uzębienia ze stanem faktycznym i zasadności wnioskowanych świadczeń.

Dodatkowy bonus

Pacjenci regularnie przeprowadzający przeglądy jamy ustnej i poddający się leczeniu stomatologicznemu, mogą liczyć na dodatkowe bonusy, które stanowią nawet dodatkowe 25 procent ustalonej przez kasę chorych dopłaty za świadczenie protetyczne.

Lekarz dentysta potwierdza wizyty kontrolne w specjalnej książeczce bonusowej (tzw. „Bonusheft”).

W celu uzyskania dodatkowego bonusu należy przy wniosku o refundacje dołączyć książeczkę bonusową do planu leczenia i kosztów.

Wniosek o refundacje

Potrzebna pomoc w przygotowaniu niemieckiego planu leczenia stomatologicznego?

Wniosek o refundacje leczenia periodontologicznego

Zapalenie przyzębia (paradontoza) wymaga leczenia, jeśli głębokość kieszonki dziąsłowej wynosi 4,0 milimetry lub więcej. Aby niemieckie ubezpieczenie zdrowotne pokryło koszty leczenia periodontologicznego, przed rozpoczęciem leczenia należy złożyć do kasy chorych pacjenta pisemny wniosek podpisany przez lekarza dentystę.

Wniosek składa się z dwustronicowego formularza, w którym muszą być określone stadium i stopień zaawansowania choroby oraz czynniki ryzyka, takie jak cukrzyca czy palenie tytoniu. Formularz obejmuje szczegółową dokumentacje badań przyzębia dla każdego pojedynczego zęba (głębokość kieszonek dziąsłowych, zanik kości, rozchwianie zębów itp.). Dla każdego zęba ustalana jest też koncepcja leczenia i rokowanie.
W zależności od zaawansowania choroby przewiduje się terapię przeciwinfekcyjną, antybiotykoterapię lub interwencję chirurgiczną.

Wypełniony i podpisany przez lekarza plan leczenia periodontologicznego jest wysyłany do kasy chorych pacjenta, w celu zatwierdzenia refundacji. Kasa chorych sprawdza wniosek pod względem formalnym i albo go zatwierdza od razu albo włącza do decyzji swojego rzeczoznawcę do sprawdzenia zasadności wnioskowanych świadczeń.

Plan

Telefon

T. +48 516 164 639

E-Mail

info@stomatologia-wroclaw.com

Dane osobowe

Polityka prywatności

WhatsApp
Wiadomość.